امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در تاریخ 1393/09/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/07/20 صندوق با درآمد ثابت کاریزما
افزایش سقف واحدهای صندوق از 5،000،000 به 7،000،000 واحد طی مجمع 98/05/14
تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق طی مجمع 97/12/25
تصویب امیدنامه جدید صندوق با ساختار "در اوراق بهادار با درآمد ثابت، با پیش بینی و پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی" طی مجمع 97/09/19
تغییرات امیدنامه مورخ 01/12/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 1396/02/30
تغییرات امیدنامه مورخ 96/07/25
تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ03/06/1394
تغییرات امیدنامه طی مجمع 1394/12/01
آگهی تغییرات امیدنامه مجمع 22/06/1396