برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما مورخ 1397/06/20

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 97/06/20

ساعت شروع جلسه مجمع: 10:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع: 

- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31 تیر ماه 1397 

-  سایر موراد