هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ...درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه دو و نیم در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل پنج در ده هزار (0.0005) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق می باشد: 1- 312،500،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه; 2- 6000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال; 3- 1000 ریال بابت هر صدور و ابطال; 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30000 از 30000 تا 50000 بالای 50000 ضریب 0/00005 0/00003 0/000001
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر