هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ...درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه دو و نیم در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل 250 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 260 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل پنج در ده هزار (0.0005) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق می باشد: 1- 937،500،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه; 2- 18،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال; 3- 4000 ریال بابت هر صدور و ابطال; 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30000 از 30000 تا 50000 بالای 50000 ضریب 0/00005 0/00003 0/000001
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر