برگزاری مجمع صندوق بادرآمد ثابت کاریزما

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 97/02/23

ساعت شروع جلسه مجمع: 8:30

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع: 

تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق، موضوع بند 11-3 امیدنامه؛

اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق