مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما می رساند:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما در تعهد پذیره نویسی اوراق "سلف نفت سبک داخلی 993" به میزان تعهد 1500 میلیارد ریال، اوراق "سلف نفت سبک داخلی 2991" به میزان تعهد 1500 میلیارد ریال و همچنین اوراق "منفعت دولت53" به میزان 1000 میلیارد ریال از حجم کل تعهد مشارکت نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بورس انرژی مراجعه فرمائید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل