تغییر نوع صندوق به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت، با پیش بینی سود و پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی"

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با استناد به صورتجلسه مجمع 1397/09/19 و تأیید سازمان بورس، نوع صندوق به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت، با پیش بینی سود و پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی" تغییر یافت.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل