بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 2,280,416,101,154 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,200 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,035,455 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,923 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,277,681

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

رامتين خدادادي، آرش غفاري، عزت اله صياد نيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها