اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/19
کل خالص ارزش دارائی ها 7,019,663,562,502 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,877 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,028,662 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,015,791 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,923,582

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

رامتين خدادادي، آرش غفاري، عزت اله صياد نيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

enamad