بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 554,279,138,004 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,233,240 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,233,240 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,235,784 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 248,195

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت، رامتين خدادادي، آرش غفاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها