بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 413,400,371,812 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,147,178 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,144,442 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,148,689 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 192,532

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت، رامتين خدادادي، آرش غفاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها