بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/25
کل خالص ارزش دارائی ها 822,712,167,386 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,018,588 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,000,906 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 822,712

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت، رامتين خدادادي، آرش غفاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها