بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 4,956,483,458,400 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,734 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,731 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,276 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,947,900

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/09/25

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

رامتين خدادادي، آرش غفاري، عزت اله صياد نيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها